Revsmörblomma

Ranunculus repens L.

Svenska synonym: revranunkel

Krypsoleie Lav Ranunkel Rönsyleinikki Skriðsoley Creeping Buttercup Kriechender Hahnenfuß

Revsmörblomma, närbild

Beskrivning. Revsmörblomma är en oftast lågväxt ört. Stjälken är något köttig och bildar talrika ovanjordiska utlöpare som rotar sig och bildar nya plantor. Bladen är mörkgröna, skaftade och sitter i en rosett vid basen, de är tredelade med en tydligt skaftad mittflik. Bladbaserna är något uppsvällda. Stjälkbladen är små och treflikiga. Revsmörblomma blommar från maj till juli. Blommorna är stora och gula och sitter ensamma eller få tillsammans, foderbladen är bleka och tryckta mot kronan. Blomskaften är tydligt räfflade.
Revsmörblomma är variabel och kan ofta uppträda helt utan utlöpare, men känns igen på de räfflade blomskaften och bladens skaftade mittflik.

Utbredning. Revsmörblomma är vanlig i hela landet. Den växer på alla slags fuktiga jordar, som stränder, diken, hyggen och fuktängar. Den växer lika ofta på kulturmark, i åkrar, trädgårdsland, rabatter och vägkanter och kan bli ett svårutrotligt ogräs genom sin förmåga att bilda utlöpare. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet repens kommer av latinets repere (krypa) och betyder krypande, namnet syftar på utlöparna.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I Trägårdar och planteringar är den et förtretligt ogräs, ty stamroten widgar sig icke allenast mycket, utan dess krypande grenar slå rötter, och blifwa til nya stamplantor, så at innan korrt et enda stånd kan intaga en wid plats."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranurep.html
Senaste uppdatering: 29 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg