Luddranunkel

Ranunculus psilostachys Griseb.

Svenska synonym: jättesolöga

Blomma Beskrivning. Luddranunkel är en vitluden, flerårig ört med omkring tre decimeter hög upprätt stjälk. Bladen är brett treflikade med tandade kanter och är liksom resten av växten klädda med silvergrå behåring. Luddranunkel blommar i juni, blommorna sitter få tillsammans och är drygt två centimeter breda. De har fem vitludna och till slut nedböjda foderblad, fem ljusgula kronblad, samt ljusgula ståndare. Blomskaften är trinda, utan räfflor. Efter blomningen sträcker sig fruktfästet och blir ett Luddranunkel kort cylindriskt ax. De talrika frukterna är kala med småvårtig yta.
Luddranunkel är lätt att känna igen på den ludet silvervita behåringen och de stora ljusgula blommorna. Den liknar vid första påseendet en kraftigt byggd, bredbladig ullranunkel (R. illyricus), vilken också har ljust gula blommor, men den senare skiljs genom mycket smala helbräddade bladflikar.

Blad

Utbredning. Luddranunkel är sällsynt och förekommer bara på Öland där den växer i skogsbryn och snår på kalkrik mark. Arten hör hemma i Sydösteuropa.

Användning. Luddranunkel förekommer sällsynt odlad som trädgårdsväxt.

Etymologi. Artnamnet psilostachys betyder 'med kalt ax' och kommer av grekiskans psilos (kal) och stakhys (ax). Namnet syftar på den kala axlika fruktsamlingen.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranupsi.html
Senaste uppdatering: 9 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg