Backsmörblomma

Ranunculus polyanthemos L.

Vetenskapliga synonym: R. nemorosus DC., R. tuberosus Lapeyr. (ssp. nemorosus), R. polyanthemoides Boreau, R. polyanthemos L. var. latisectus Neilr. (ssp. x polyanthemoides)
Svenska synonym: backranunkel; vanlig backsmörblomma (ssp. polyanthemos), skogssmörblomma, lundsmörblomma (ssp. nemorosus), ängssmörblomma (ssp. x polyanthemoides)

Krattsoleie Mangeblomstret Ranunkel Aholeinikki Hain-Hahnenfuß

Backsmörblomma Beskrivning. Backsmörblomma är en högväxt, flerårig ört med jordstam. Stjälken är upprätt och kan bli upp till sju decimeter hög. De basala bladen är stora, vanligen femdelade och upprepat smalflikiga, de är långskaftade och utspärrat styvhåriga liksom nedre delen av stjälken. Stjälkbladen är mindre och smalflikiga. Backsmörblomma blommar från maj till juli med ganska stora gula blommor som sitter i yviga samlingar. Fruktfästet är hårigt och frukterna är mörkbruna, oftast med kort och svagt böjd näbb. Backsmörblomma är ganska enhetlig i utseende, men utöver huvudunderarten vanlig backsmörblomma (ssp. polyanthemos), brukar ytterligare en underart, skogssmörblomma (ssp. nemorosus (DC.) Schübl. & G. Martens), urskiljas. Backsmörblomma Den sistnämnda kännetecknas av treflikiga basalblad med breda, nästan äggrunda flikar och frukter med starkt böjd näbb. Ängssmörblomma kallas en mångformig serie övergångar mellan de två underarterna, den ges ibland rangen av underart och kallas då ssp. x polyanthemoides (Boreau) Ahlfv.
Backsmörblomma liknar mest smörblomma (R. acris), men den senare har mer bredflikiga blad och är oftast helt kal.

Backsmörblomma Utbredning. Backsmörblomma är en sydlig art som huvudsakligen förekommer upp till Uppland, men även längre norrut i inlandet och längs Norrlandskusten. Arten växer på torra kalkrika backar, ängar och skogsbryn och är ganska vanlig. Backsmörblomma, hårig stjälk Underarten ängssmörblomma (ssp. x polyanthemoides) har samma utbredning som huvudunderarten, men är vanligast på Gotland. Skogssmörblomma (ssp. nemorosus) växer endast i örtrika buskmarker och skogar på Gotland och är mycket sällsynt. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades år 1745 (Nordstedt 1920).

Backsmörblomma Etymologi. Artnamnet polyanthemos betyder mångblommig och kommer av grekiskans poly- (många) och anthos (blomma). Underarten skogssmörblomma (ssp. nemorosus) har ibland kallats lundsmörblomma, men det namnet används numera på arten Ranunculus cassubicus.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden (ssp. polyanthemos)
Norra halvklotet
Norden (ssp. nemorosus)
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranupol.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg