Gotlandsranunkel

Ranunculus ophioglossifolius Vill.

Gotlandssoleie Gotlands-Ranunkel Adder's-tongue Spearwort

Gotlandsranunkel Beskrivning. Gotlandsranunkel är en kal, ettårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Stjälkarna är upprätta eller uppstigande, ofta grenade från basen. Bladen är enkla, i kanten hela eller grovnaggade. De nedre bladen är långskaftade med äggrund till elliptisk bladskiva, som ibland har urnupen bladbas, de övre bladen är smala och oskaftade. Gotlandsranunkel blommar i juni, blommorna är en knapp centimeter breda och har ljusgula kronblad som är något längre än fodret. Frukterna har kort näbb och småvårtig yta.
Gotlandsranunkel liknar mest ältranunkel (R. flammula), men den senare är oftast flerårig, samt har större blommor och släta frukter.

Gotlandsranunkel

Utbredning. Gotlandsranunkel är mycket sällsynt och finns endast på Gotland. Den växer i fuktiga, tidvis uttorkade gölar. Första fynduppgift är från Skälsö, Gotland och publicerades 1864 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet ophioglossifolius kommer av Ophioglossum aom är det vetenskapliga namnet på släktet ormtungor, samt latinets folium (blad). Namnet syftar på bladens likhet med ormtungans (Ophioglossum vulgatum) blad.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/ranuncula/ranun/ranuoph.html
Senaste uppdatering: 10 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg