Slidsmörblomma

Ranunculus monophyllus Ovcz.

Vetenskapliga synonym: R. auricomus L. ssp. sibiricus (Glehn) Korsh.
Svenska synonym: enbladig majsmörblomma, slidranunkel

Skede-Ranunkel Taigaleinikki

Beskrivning. Slidsmörblomma är en kal, flerårig ört med ganska späd byggnad och upprätt stjälk. Vid basen av stjälken sitter ett långskaftat blad som vanligen har hel bladskiva. De nedre delarna av växten omges av kvarsittande slidlika bladslidor som omsluter både stjälk och bladskaft. Stjälkbladen är lansettlika, något flikiga och oftast otandade. Slidsmörblomma blommar i maj-juni, blommorna har välutvecklade gula kronblad och finhåriga frukter.
Slidsmörblomma kännetecknas av ensamt basalblad och att stjälken och bladbasen omges av kvarsittande bladslidor. Arten omfattar två apomiktiska småarter och ingår i komplexet kring majsmörblomma (R. auricomus), hos de senare saknas basala slidor och de basala bladen är oftast fler än ett.

Utbredning. Slidsmörblomma är sällsynt och förekommer i norra Sverige, från Medelpad till Norrbotten. Den växer vanligen i fuktig ängsmark.

Etymologi. Artnamnet monophyllos betyder 'med ett blad' och kommer av grekiskans monos (ensam) och fyllon (blad).

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranumon.html
Senaste uppdatering: 9 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg