Lappranunkel

Ranunculus lapponicus L.

Vetenskapliga synonym: Coptidium lapponicum (L.) Gand.

Lappsoleie Laplands-Ranunkel Lapinleinikki

Beskrivning. Lappranunkel är en flerårig, lågväxt ört. Stjälkarna är tunna, nedliggande och rotar sig vid noderna. Bladen är långskaftade med njurlik, djupt treflikig bladskiva som är upp till sex centimeter bred och har breda tandade bladflikar. Lappranunkel blommar i juni-juli med ganska stora, ljusgula blommor som sitter på decimeterlånga kala skaft. Blommorna är en till två centimeter breda och har tre nedböjda foderblad och fem till åtta kronblad som är längre än foderbladen.
Lappranunkel kan knappast förväxlas med andra arter, den påminner mest om jordranunkel (R. hyperboreus), men den senare har mindre blad med hela bladflikar, samt mycket små blommor som bara har tre kronblad.

Utbredning. Lappranunkel förekommer sällsynt i mellersta och norra Sverige. Den växer på blöt mark vid myrar, diken och i sumpiga granskogar. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lapponicus är en latinisering av Lappland och betyder 'från Lappland'.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I Umeå lappmarks ödebygd fann jag vid floden Jucktan två eller tre gånger denna, om jag ej misstar mig, nya Ranunculus-art...
...Vår figur, som är gjord efter ett lefvande exemplar, återgifver väl denna växt."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranulap.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg