Borstsmörblomma

Ranunculus lanuginosus L.

Uldhåret Ranunkel Villaleinikki Wolliger Hahnenfuß

Borstsmörblomma Beskrivning. Borstsmörblomma är en grovt byggd, flerårig ört med upprätt ihålig stjälk som kan bli drygt en halv meter hög. Bladen är långskaftade med gulgrön handflikad bladskiva som har tre till fem breda och tandade flikar. Stjälkbladen liknar de basala bladen men är mindre, oskaftade och mer smalflikiga. Hela växten har gulaktiga borsthår. Borstsmörblomma blommar i juni-juli, blommorna är stora och sitter i glesa greniga samlingar. Foderbladen är inte nerböjda utan sitter tryckta mot kronan. Kronbladen är breda och orangegula. Fruktfästet är kalt och frukten är kal, slät och plattad, samt har ett kort krokspetsat spröt.
Borstsmörblomma karaktäriseras av den gulaktiga borstlika behåringen, de bredflikiga bladen och blommornas Borstsmörblomma orangegula färg. Arten smörblomma (R. acris) är kal med guldgula blommor och mer smalflikiga blad. Den borsthåriga arten backsmörblomma (R. polyanthemos) skiljs genom guldgula blommor, borsthårigt fruktfäste och smalflikiga blad.

Blad

Utbredning. Borstsmörblomma är sällsynt och är bara känd från några få platser i Södermanland där den är naturaliserad. Arten hör hemma i Syd- och Centraleuropa men har en utbredning som sträcker sig norrut till Danmark. Den växer i lövskog på fuktig kalkrik mark. Första fynduppgift är från Nacka i Södermanland och publicerades 1941. Uppgiften grundar sig på ett fynd som gjordes redan 1896 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet lanuginosus betyder 'fjunigt hårig' och kommer av latinets lana (ull) och lanugo (fjun).

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranulan.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg