Ullranunkel

Ranunculus illyricus L.

Svenska synonym: ullsmörblomma

Ullsoleie Steppe-Ranunkel

Ullranunkel Beskrivning. Ullranunkel är en medelstor flerårig, silvergrå ört med tät, tilltryckt, glänsande behåring. Stjälken är upprätt och kan bli omkring tre decimeter hög. De silverglänsande bladen är treflikiga med smala flikar, eller hela och smalt lansettlika vid basen av stjälken. Ullranunkel blommar i juni med gula blommor som sitter ensamma eller få tillsammans. Blommorna är två till tre centimeter breda och har ljusgula kronblad och nedböjda foderblad. Frukterna är fingropiga med rak näbb. Ullranunkel Arten växer ofta i stora bestånd som förökar sig vegetativt med de sidoknölar som utvecklas från rötterna och utvecklar då endast smala lansettlika basalblad.
Blommande ullranunkel kan inte förväxlas med andra smörblommor (Ranunculus) och de silverglänsande bladen är också karaktäristiska, men kan vara lätta att förbise.

Ullranunkel

Utbredning. Ullranunkel förekommer endast på Öland, där den är ganska sällsynt. Den växer på torr kalkrik ängsmark och på alvar. Arten har en intressant Ullranunkel utbredning och dess öländska förekomst ligger långt från de närmaste som finns i sydöstra Europa. Första fynduppgift är från Hulterstad, Öland där den hittades av Linné under hans öländska och gotländska resa år 1741, fyndet publicerades i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet illyricus kommer av namnet på den romerska provinsen Illyricum i nordvästra delen av Balkanhalvön.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer på Öland uti åkrarne wid Hulterstad Kyrka Norr åt. Denna Wäxt är ganska sälsynt, wäxer wilt i Ungern, wid Rom och Montpellier, af mig aldrig tilförene sedd."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranuill.html
Senaste uppdatering: 10 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg