Jordranunkel

Ranunculus hyperboreus Rottb.

Setersoleie Trefliget Ranunkel Pohjanleinikki Sefbrúða

Jordranunkel

Beskrivning. Jordranunkel är en mycket liten och späd, mörkgrön, flerårig ört som vanligen bara blir ett par centimeter hög. Stjälken är kal, krypande eller flytande med rotslående utlöpare. Alla blad är skaftade och har tre- till femflikig bladskiva med tvär till killik bas. Jordranunkel blommar i juli-augusti med mycket små gula blommor som sitter på korta, ofta böjda skaft från bladvecken. Blommorna har tre foderblad, vanligen tre kronblad och ganska få ståndare, foderbladen och kronbladen är ungefär lika långa. Frukten har ett mycket kort spröt.
Jordranunkel kan förväxlas med dvärgranunkel (R. pygmaeus), men den senare har brunhåriga stjälkar utan Jordranunkel utlöpare, nästan oskaftade övre stjälkblad, samt blommor med fem foderblad och fem kronblad. Arten lappranunkel (R. lapponicus) skiljs genom större blommor, fler kronblad, samt större, njurlika och djupt treflikade blad med tandade flikar. Blomskaften fölängs heller inte efter blomningen, som hos dvärgranunkel.

Utbredning. Jordranunkel förekommer sparsamt till sällsynt i mellersta och norra Sverige, från Dalarna till Torne Lappmark, men saknas helt i flera landskap. Arten växer på blöt mark vid vattensamlingar och på översilningsmark. Första fynduppgift är från Torne Lappmark och publicerades 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hyperboreus kommer av grekiskans hyper (över) och latinets boreus (nordlig), namnet syftar på artens nordliga utbredning.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranuhyp.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg