Bildgalleri

Murgrönsmöja - Ranunculus hederaceus L.


Ur Riksmuseets samlingar:
Första svenska fyndet av
murgrönsmöja

Ur Riksmuseets samlingar:
Första svenska fyndet av
murgrönsmöja (arkets baksida)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranuhed2.html
Senaste uppdatering: 12 mars 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg