Murgrönsmöja

Ranunculus hederaceus L.

Vetenskapliga synonym: Batrachium hederaceus (L.) S. F. Gray

Leirsoleie Vedbend-Vandranunkel Ivy-leaved Crowfoot Efeublättriger Wasser-Hahnenfuß

Murgrönsmöja, närbild

Beskrivning. Murgrönsmöja är en lågväxt, flerårig ört med nedliggande, rotslående stjälkar. Bladen är ganska köttiga, murgrönslika, med grunt loberad bladskiva med helbräddad kant. Flikiga så kallade gälblad som finns hos andra arter av vitblommiga vattenranunkler saknas hos murgrönsmöja. Murgrönsmöja blommar från juni till september. Blommorna är skaftade, ungefär fem millimeter breda, och har små vita kronblad. Under gynnsamma år kan murgrönsmöjan växa och blomma ända in i november, och bestånden kan klä in stora ytor.

Murgrönsmöja, växtplats Utbredning. Murgrönsmöja förekommer endast i södra Halland, där den är mycket sällsynt. Den har tidigare funnits i flera av de sydligaste landskapen, men har nästan försvunnit från vårt land. Murgrönsmöjan växer på öppen lerig mark, i pölar och källflöden nära havet. Första fynduppgift är från Halmstad, Halland och Össjö, Skåne, uppgiften publicerades 1774 (Nordstedt 1920). Ett av de första insamlade exemplaren, insamlat av Lars Montin i Halmstad, kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet hederaceus är en böjning av Hedera som är det vetenskapliga namnet på släktet murgrönor. Namnet syftar på att bladen liknar murgrönans (Hedera helix) blad.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranuhed.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg