Isranunkel

Ranunculus glacialis L.

Vetenskapliga synonym: Beckwithia glacialis (L.) A. Löve & D. Löve

Issoleie Is-Ranunkel Jääleinikki Jöklasóley Gletscher-Hahnenfuß

Isranunkel Beskrivning. Isranunkel är en flerårig, lågväxt, upp till två decimeter hög, kal och något köttig ört med vita blommor. Stjälkarna och bladen är ofta rödaktiga. Bladen är djupt handflikiga, med ganska korta trubbiga flikar. Isranunkel blommar i juli-augusti, blommorna är stora och sitter ensamma eller få tillsammans. Kronbladen är breda, först vita men med tiden rosa och till slut smutsigt brunröda.
Isranunkel är mycket karaktäristisk med sina köttiga blad och stjälkar och vita eller smutsigt rosa blommor. Av de landlevande arterna i släktet är det bara en till som är vitblommig, nämligen vitsippsranunkel (R. platanifolius), men denna är halvmeterhög och har stora bredflikiga blad.

Isranunkel

Utbredning. Isranunkel växer vid snölegor och annan glest bevuxen, fuktig mark i högfjällsområden, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den är tämligen allmän i hela sitt utbredningsområde och är, tillsammans med fjällsyra (Oxyria digyna), en av de arter som kan påträffas högst upp på fjälltopparna. Första fynduppgift är från 'lappmarken' och publicerades av Rudbeck år 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet glacialis kommer av latinets glacies (is) och betyder 'växer nära isen'.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranugla.html
Senaste uppdatering: 10 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg