Jättemöja

Ranunculus fluitans Lam.

Vetenskapliga synonym: Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.
Svenska synonym: strömmöja

Kjempevassoleie Flod-Vandranunkel River Water-crowfoot Flutender Wasser-Hahnenfuß

Jättemöja Beskrivning. Jättemöja är en vattenlevande, flerårig ört med grova stjälkar som kan bli upp till fyra meter långa. Bladen är alla av undervattenstyp med långa parallella bladflikar, oftast mer än åtta centimeter långa och längre än närmaste ledstycke, flytblad saknas. Jättemöja blommar i juli-augusti, blommorna är omkring två centimeter breda, med vita överlappande kronblad vilka har en vågig kant. Fruktfästet är gleshårigt eller kalt och frukterna oftast kala utan vingkanter.
Jättemöja Jättemöja är karaktäristisk med sina långa stjälkar och blad, samt de stora vita blommorna. Den kan inte förväxlas med någon annan svensk art. Vitstjälksmöja (R. peltatus spp. baudotii), som är en underart av sköldmöja (R. peltatus), har också långa stjälkar och lever nedsänkt i vatten, men skiljs genom mycket mindre undervattensblad, hårigt fruktfäste, samt smalt vingkantade frukter.

Jättemöja Utbredning. Jättemöja är mycket sällsynt och förekommer endast i nordöstra Skåne. Den växer på sand- och grusbottnar i åar med klart och snabbt rinnande vatten. Första fynduppgift publicerades år 1842 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet fluitans kommer av latinets fluere (flyta) och betyder 'flytande'.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranuflu.html
Senaste uppdatering: 28 februari 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg