Ältranunkel

Ranunculus flammula L.

Svenska synonym: ältgräs, ältmöja

Grøftesoleie Kær-Ranunkel, Nedbøjet Ranunkel Ojaleinikki Lesser Spearwort Brennender Hahnenfuß

Ältranunkel Beskrivning. Ältranunkel är en flerårig ört med nedliggande, ihåliga stjälkar som ofta rotar sig vid noderna. Den är oftast kal men kan ibland ha gles behåring. Bladen är skaftade med lansettlik till smalt äggformig bladskiva som är något köttig, bladkanten är helbräddad eller grunt grovtandad. Ältranunkel blommar i juni-juli med gula blommor som sitter få tillsammans, de har mättat gula kronblad, tilltryckta foderblad och långa räfflade blomskaft. Frukten är en kal slät nöt med kort rak näbb.
Ältranunkel liknar den mycket sällsynta arten gotlandsranunkel (R. ophioglossifolius) som dock skiljs genom ljusgula kronblad och fint vårtiga frukter. Den snarlika arten strandranunkel (R. reptans) skiljs genom tunna trådsmala stjälkar, blad utan avsatt bladskiva, samt vanligen något mindre blommor med släta blomskaft.

Ältranunkel

Utbredning. Ältranunkel är vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer också sällsynt upp till norra Norrland. Den växer på fuktig, näringsrik mark, som diken, kärrkanter och stränder. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Ältranunkel

Användning. Ältranunkel användes i äldre tid som medicin mot frossa och 'ältan' som var en beteckning för diverse barnsjukdomar.

Etymologi. Artnamnet flammula kommer av latinets flammo (brinna) och betyder liten låga, vilket syftar på bladformen.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna är ibland de skarpaste Ranunklar, och så brännande at den innan korrt, om huden, hwarpå den lägges krossad, är något späd, drager blåsa, hwarföre och tiggare i Schweitz bruka at dermed åstadkomma sårnader på sina barn, för at wäcka medlidande til gåfwor...
...At den brukas emot Ältan hos barn är bekant; den krossas då och bindes öfwer handlofwarne, där man låter den ligga, tils den dragit blåsa. Den hjelper icke altid, men förorsakar ej sällan sår, som äro både plågsamme för små barn, och swåre at läka."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranufla.html
Senaste uppdatering: 13 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg