Mellansmörblomma

Ranunculus fallax (Wimm. ex Grab.) Schur.

Vetenskapliga synonym: R. auricomus L. var. fallax Wimm. & Grab.
Svenska synonym: falsk hundsmörblomma, liten lundsmörblomma, mellanranunkel

Østrigsk Ranunkel Kevätlehtoleinikki

Beskrivning. Mellansmörblomma är en kal, ganska kraftigt byggd, flerårig ört med upprätt stjälk. Vid basen av stjälken sitter två eller tre långskaftade blad med rundad, njurlik, hel eller oftast bredflikig bladskiva som är mer eller mindre tandad i kanten. Vid basen omges stjälken ibland av några fjällika bladslidor. Stjälkbladen är oskaftade och lansettlika och tydligt tandade eller något flikade i kanten. Mellansmörblomma blommar i april-maj, blommorna är gula och har oftast välutvecklade kronblad. Frukterna är finhåriga.
Mellansmörblomma är egentligen en ganska löst sammansatt grupp av några få apomiktiska småarter vilka till sin byggnad utgör mellanformer mellan majsmörblomma (R. auricomus) och lundsmörblomma (R. cassubicus). Mellansmörblommor är mer storväxta och robusta än de flesta majsmörblommor och har till skillnad från dessa tydligt tandade stjälkblad. Samtidigt är de mindre grovt byggda än lundsmörblommorna som också skiljs genom oflikade basalblad.

Utbredning. Mellansmörblomma är mindre allmän och har en sydlig utbredning från Skåne till Gästrikland. Den växer i ängar, gräsmarker och snår.

Etymologi. Artnamnet fallax kommer av latinets fallere (bedraga) och betyder falsk, gäckande.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranufal.html
Senaste uppdatering: 9 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg