Hårmöja

Ranunculus confervoides (Fr.) Fr.

Vetenskapliga synonym: Batrachium confervoides Fr., B. eradicatum (Laest.) Fr., Ranunculus aquatilis L. var. eradicatus Laest., R. trichophyllus Chaix ssp. eradicatus (Laest.) C. D. K. Cook, R. trichophyllus Chaix ssp. lutulentus (Songeon & E. P. Perrier) Vierh., R. trichophyllus Chaix var. eradicatus (Laest.) Drew, R. trichophyllus Chaix var. confervoides (Fr.) Rikli
Svenska synonym: hårbladsmöja, hårranunkel

Dvergvassoleie Dværg-Vandranunkel Hentosätkin Lónasóley Brunnen-Wasser-Hahnenfuß

Beskrivning. Hårmöja är en småväxt, ett- eller flerårig, vattenlevande ört. Stjälken är nedliggande, trådfin och blir två till tre decimeter lång, men är ofta betydligt kortare. Bladen är få och ganska små, de är alla av undervattenstyp med allsidigt riktade smala hårfina flikar. Flytblad utbildas aldrig. Hårmöja blommar i juli-augusti, blommorna är små och sitter på korta böjda skaft. Kronbladen är vita, tre till fem millimeter långa och så smala att de inte överlappar varandra. Nektarfjället vid basen av kronbladet är runt. Ståndarna är fem till tio och har mycket små ståndarknappar. Frukterna är nästan helt kala.
Hårmöja kännetecknas av sin spädhet, sina små blommor med smala kronblad och få ståndare. Den kan förväxlas med små exemplar av vattenmöja (R. aquatilis), särskilt varieteten grodmöja (R. aquatilis var. diffusus). Den senare är dock kraftigare och har större blommor med fler ståndare.

Utbredning. Hårmöja är ganska sällsynt och förekommer mest i Norrland. Den växer på stränder och i näringsfattiga vatten, ibland även i bräckvatten. Första fynduppgift är från Karesuando, Torne Lappmark och publicerades av Lars Levi Laestadius år 1839 (Nordstedt 1920). Flera exemplar insamlade av Laestadius i Karesuando finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Ett av dessa kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet confervoides kommer av Conferva, ett vetenskapligt namn som förr användes på olika alger, och latinets -oides (liknande), namnet syftar på de smala alglika bladen.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranucon.html
Senaste uppdatering: 10 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg