Hjulmöja

Ranunculus circinatus Sibth.

Vetenskapliga synonym: Batrachium circinatum (Sibth.) Spach, Ranunculus divaricatus auct.
Svenska synonym: hjulbladsmöja, hjulranunkel

Hjulvassoleie Kredsbladet Vandranunkel Pyörösätkin Fan-leaved Water-goosefoot Spreizender Wasser-Hahnenfuß

Hjulmöja Beskrivning. Hjulmöja är en ett- eller flerårig, vattenlevande ört. Stjälken kan bli en meter lång och är oftast helt nedsänkt under vattenytan. Bladen är det mest typiska för hjulmöja, de är alla av undervattenstyp med smala men styva flikar som sitter ordnade i ett plan så att bladen blir skivlika. Flytblad utvecklas aldrig. Hjulmöja blommar i juli-augusti, men den blommar sällan. Blommorna är omkring två centimeter breda med vita, något överlappande kronblad som har ett månformat nektarfjäll vid basen. Fruktfästet och frukterna är håriga.
Hjulmöja karaktäriseras av bladens utseende och kan inte förväxlas med någon av de andra vitblommiga vattenlevande smörblommorna (Ranunculus).

Hjulmöja Utbredning. Hjulmöja förekommer sällsynt från Skåne till Ångermanland, den är talrikast i sydligaste Sverige och i östra Svealand. Arten växer i näringsrika och oftast kalkrika sjöar och åar. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet circinatus kommer av latinets circinare (runda) och betyder rundad, vilket syftar på de skivlika bladen.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranucir.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg