Lundsmörblomma

Ranunculus cassubicus L.

Svenska synonym: cassubisk majsmörblomma, lundranunkel

Kassubisk Ranunkel Lehtoleinikki

Lundsmörblomma Beskrivning. Lundsmörblomma är en tämligen storväxt och grov, flerårig ört. Stjälkarna kan bli en halvmeter höga och är grenade upptill, stjälkbladen är centimeterbreda och vasst sågade i kanten. De basala bladen är långskaftade med stor oflikad bladskiva som har grovtandad kant. Lundsmörblomma blommar från april till juni, blommorna är stora och gula, med välutvecklade kronblad. Frukten har ett långt spröt.
Lundsmörblomma är ett samlingsbegrepp för en grupp av apomiktiska småarter och är en av de grupper som brukar urskiljas inom komplexet kring majsmörblomma (R. auricomus). De egentliga majsmörblommorna är mer småväxta, har mindre basalblad som ofta är tydligt flikade, samt smala helbräddade stjälkblad. Gruppen mellansmörblommor (R. fallax) är mer eller mindre intermediära mellan majsmörblommor och lundsmörblommor och har tandade stjälkblad och något flikiga basalblad.

Utbredning. Lundsmörblomma förekommer sparsamt i östra delarna av Syd- och Mellansverige, de växer på något fuktig, mullrik jord i lundar och parker. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades 1838 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cassubicus är en latinisering av Kassubien, en del av Pommern. Det svenska namnet lundsmörblomma har också använts på skogssmörblomma (R. polyanthemos ssp. nemorosus) som är en underart av backsmörblomma (R. polyanthemos).

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranucas.html
Senaste uppdatering: 16 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg