Majsmörblomma

Ranunculus auricomus L.

Svenska synonym: majranunkel, vårsmörblomma

Nyresoleie Nyrebladet Ranunkel Kevätleinikki Sifjarsóley Goldilocks Buttercup Gold-Hahnenfuß, Goldschopf-Hahnenfuß

Majsmörblomma Beskrivning. Majsmörblomma är en tämligen lågväxt, flerårig apomiktisk ört med mer eller mindre förkrympta kronblad. Stjälkarna är sparsamt greniga och har smala, djupt delade, oskaftade stjälkblad. Vid basen av stjälken sitter ett fåtal skaftade basalblad med njurlik eller hjärtlik omkrets och som i varierande grad är uppflikade, ofta med tre till fem huvudflikar. Majsmörblomma blommar vanligen tidigt, i april-maj. Blommorna domineras av de fem foderbladen och de talrika gula ståndarna, de gula kronbladen är ofta mer eller mindre förkrympta och kan ibland saknas helt. Frukterna är håriga och har kort böjd näbb.
Majsmörblomma är inte en art, utan ett samlingsbegrepp för ett par hundra apomiktiska så kallade småarter vilka sätter frö utan befruktning. De olika småarterna skiljer sig från varandra Bladvariation bland annat genom frukternas utseende och kronbladens storlek, men framför allt skiljs de genom basalbladens utseende. Man brukar ofta dela de många småarterna i grupper som ges 'artnamn', sådana grupper är bland annat de storväxta lundsmörblommorna (R. cassubicus) med breda sågtandade stjälkblad och mycket stora oflikade basalblad. En annan grupp kallas mellansmörblommor (R. fallax) och är mer eller mindre intermediära mellan majsmörblommor och lundsmörblommor. Ytterligare en grupp som brukar urskiljas är de nordliga slidsmörblommorna (R. monophyllus) vilka har hela basalblad och fjällika slidor utanför rosettbladen.

Exempel på blad av majsmörblomma

Utbredning. Majsmörblomma förekommer i nästan hela landet, men är vanligast i Syd- och Mellansverige. Den växer i flera olika typer av miljöer, bland annat i lundar, ängar och skogsbryn. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Övrigt. De hundratals småarterna inom komplexet majsmörblommor är svåra att avgränsa ifrån varandra. Likartade artavgränsningsproblem möter man även inom andra apomiktiska grupper, som i släktena hökfibblor (Hieracium) och maskrosor (Taraxacum) i familjen korgblommiga växter (Asteraceae).

Majsmörblomma

Etymologi. Artnamnet auricomus betyder guldhårig och kommer av latinets aurum (guld) och coma (hår).

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna art tillhör de vårväxter, hvilka tycka om en svalare eller lätt skuggad mark och, för svaga att trotsa en starkare värme, skynda sig att blomma och mogna innan denna inträder. Den är bland de vanligare och sällskapar icke sällan med Hvitsippan, Gulvivan, Jordrevan och Vårlöken. I mycken skugga bli blommorna merendels missbildade, i det deras kronblad icke eller obetydligt utbildas."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranuaur.html
Senaste uppdatering: 9 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg