Bildgalleri

Åkerranunkel - Ranunculus arvensis L.


Åkerranunkel

Åkerranunkel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranuarv2.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg