Åkerranunkel

Ranunculus arvensis L.

Svenska synonym: åkermöja

Piggsoleie Ager-Ranunkel Peltoleinikki Corn Buttercup Acker-Hahnenfuß

Åkerranunkel Beskrivning. Åkerranunkel är en ettårig, kal eller något hårig ört som kan bli upp till en halv meter hög. Stjälken är upprätt och sparsamt grenig. De övre bladen är tredelade med smala flikar medan de nedre bladen är hela och spatelformade. Åkerranunkel blommar från maj till juli med ljust gula blommor som sitter i glesa kvastlika samlingar. Blommorna är omkring en centimeter breda och har blekgula kronblad. Frukterna är knappt en centimeter långa och har böjd näbb och långa utstående taggar på sidorna.
De smalflikiga bladen och blekgula blommorna, samt frukterna med långa taggar gör åkerranunkel lätt att känna igen.

Åkerranunkel

Utbredning. Åkerranunkel är sällsynt och finns endast på Öland och Gotland, men har påträffats tillfälligt även i andra landskap. Den växer vanligen i kalkrika, sandiga åkrar. Åkerranunkel, frukter Första fynduppgift är från Skåne och publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och betyder 'växer i åkrar'.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Åkermöjan kan stundom bli ett temligen besvärligt ogräs, så mycket mindre välkommet som densamma icke lärer vara många bland sina samslägtingar underlägsen i skärpa."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranuarv.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg