Vattenmöja

Ranunculus aquatilis L.

Vetenskapliga synonym: Batrachium aquatile (L.) Dumort.; Ranunculus paucistamineus auct. (var. aquatilis), Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch, Ranunculus paucistamineus Tausch, R. paucistamineus Tausch var. drouetii (F. W. Schultz ex Gren.) Gelert, R. trichophyllus Chaix (var. diffusus)
Svenska synonym: vattenranunkel; vanlig vattenmöja (var. aquatilis), grodmöja, grodranunkel (var. diffusus)

Småvassoleie Almindelig Vandranunkel (var. aquatilis), Hårfliget Vandranunkel (var. diffusus) Ojasätkin (var. aquatilis), Purosätkin (var. diffusus) Common Water-crowfoot (var. aquatilis), Thread-leaved Water-crowfoot (var. diffusus) Wasser-Hahnenfuß (var. aquatilis), Haarblättriger Hahnenfuß (var. diffusus)

Vattenmöja

Beskrivning. Vattenmöja är en ett- eller flerårig, vattenlevande ört som ofta växer i bestånd. Stjälkarna kan bli flera decimeter långa men är inte sällan mycket korta. Bladen är till största delen finflikiga med allsidigt riktade, smala, mjuka flikar. Ibland kan även flytblad förekomma, dessa är delade till hälften, i tre till fem breda flikar och har en spetsig inskärning vid basen. Vattenmöja blommar nästan hela sommaren, blommorna är en till Vattenmöja två centimeter breda med vita kronblad som knappt överlappar varandra och som har ett månformat eller cirkelrunt nektarfjäll vid basen. Ståndarna är oftast många och hos småblommiga exemplar i alla fall fler än tio. Blomskaften är vanligen relativt korta, i frukt oftast mindre än fem centimeter och också kortare än stödbladets skaft. Fruktfästet är hårigt liksom de omogna frukterna. Vattenmöja I Sverige urskiljs två varieteter som inte sällan betraktas som egna arter. Huvudvarieteten vanlig vattenmöja (var. aquatilis) har flytblad, stora blommor och runt nektarfjäll. Varieteten grodmöja (var. diffusus With.) är mer småväxt, saknar flytblad, har mindre blommor och ett månformat nektarfjäll.
Vattenmöja är variabel och kan lätt förväxlas med andra vitblommiga arter, som hårmöja (R. confervoides) och sköldmöja (R. peltatus). Hårmöja skiljs genom mindre blommor som Vattenmöja endast är fem millimeter breda, samt färre ståndare. Sköldmöja har större blommor, längre blomskaft, samt flytblad med vid inskärning vid basen. Hybrider mellan vattenmöja och sköldmöja är kända.

Utbredning. Vattenmöja är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer i näringsrika vatten, till exempel i diken, dammar, men även i små uttorkande pölar. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet aquatilis kommer av latinets aqua (vatten) och betyder 'växer i vatten'.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet (var. aquatilis)
Norra halvklotet (var. diffusus)

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranuaqu.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg