Bestämningsnyckel

Ranunculus L. - Smörblommor

1. Blommor vita. Vattenlevande växter. Stjälkar flytande eller nedsänkta, åtminstone nedre blad mycket finflikiga och dill-lika.
---2
1. Blommor gula eller vita. Landlevande eller vattenlevande växter. Stjälkar upprätta till krypande eller flytande, nedre blad ej dill-lika.
---6

2. Blad skivlika, med bladflikar i ett plan.
---hjulmöja (R. circinatus)
2. Blad ej skivlika, bladflikar ej i ett plan.
---3

3. Mycket späd, med trådsmal stjälk. Kronblad smala, ej överlappande. Ståndare fem till tio.
---hårmöja (R. confervoides)
3. Grövre, stjälk ej trådsmal. Kronblad mer eller mindre överlappande. Ståndare fler än tio.
---4

4. Undervattensblad mer än åtta centimeter långa. Flytblad saknas.
---jättemöja (R. fluitans)
4. Undervattensblad vanligen kortare. Med eller utan flyblad.
---5

5. Flytblad med smal inskärning vid basen. Blom- och fruktskaft vanligen korta, i frukt upp till fem centimeter långa.
---vattenmöja (R. aquatilis)
5. Flytblad med vid inskärning vid basen. Blom- och fruktskaft vanligen längre, i frukt mer än fem centimeter långa.
---sköldmöja (R. peltatus)

6. Blommor vita eller rödlätta.
---7
6. Blommor gula.
---9

7. Mycket liten vattenväxt, med sydlig utbredning. Blad murgrönslika. Blommor omkring en halv centimeter breda.
---murgrönsmöja (R. hederaceus)
7. Landväxt, med nordlig utbredning. Blad ej murgrönslika. Blommor minst en centimeter breda.
---8

8. Lågväxt, upp till två decimeter hög. Blad små, omkring tre centimeter breda. Blommor två till fyra centimeter breda, först vita senare rödaktiga.
---isranunkel (R. glacialis)
8. Högväxt, minst en halv meter hög. Blad stora, minst tio centimeter breda. Blommor en till två centimeter breda, vita.
---vitsippsranunkel (R. platanifolius)

9. Blad hela.
---10
9. Blad handflikiga eller handlikt delade, någon gång med hela basalblad.
---15

10. Högväxt, upp till en meter hög.
---sjöranunkel (R. lingua)
10. Lågväxt, högst tre decimeter hög.
---11

11. Blomma med tre foderblad och talrika kronblad.
---svalört (R. ficaria)
11. Blomma vanligen med fem foderblad och fem kronblad.
---12

12. Alla blad breda. Frukter åsade.
---bohusranunkel (R. cymbalaria)
12. Åtminstone de övre bladen smala. Frukter släta eller vårtiga.
---13

13. Ettårig. Stjälk upprätt. Frukter vårtiga
---gotlandsranunkel (R. ophioglossifolius)
13. Flerårig. Stjälk nedligande, rotslående. Frukter släta.
---14

14. Alla blad mycket smala. Blomskaft släta. Blommor upp till en centimeter breda.
---strandranunkel (R. reptans)
14. Åtminstone nedre blad smalt äggrunda. Blomskaft räfflade. Blommor vanligen mer än en centimeter breda.
---ältranunkel (R. flammula)

15. Blommor med tre foderblad.
---16
15. Blommor med fem foderblad.
---17

16. Blommor med tre kronblad
---jordranunkel (R. hyperboreus)
16. Blommor med fem till åtta kronblad.
---lappranunkel (R. lapponicus)

17. Blomskaft räfflade.
---18
17. Blomskaft släta, ej räfflade.
---25

18. Foderblad med tät brun behåring.
---19
18. Foderblad kala eller med gles ljus behåring.
---20

19. Blombotten kal. Basalblad med hjärtlik bladbas. Bladskaft kala.
---fjällsmörblomma (R. nivalis)
19. Blombotten med korta bruna hår. Basalblad med killik bladbas. Bladskaft finhåriga.
---polarsmörblomma (R. sulphureus)

20. Blommor små, högst en halv centimeter breda.
---21
20. Blommor större, mer än en centimeter breda.
---22

21. Pistill- och fruktsamling kort. Liten, flerårig fjällväxt. Stjälk bara ett par centimeter hög.
---dvärgranunkel (R. pygmaeus)
21. Pistill- och fruktsamling långsträckt. Liten till medelstor, ettårig ört, med i huvudsak sydlig utbredning. Stjälk upp till en halv meter hög.
---tiggarranunkel (R. sceleratus)

22. Foderblad utåtriktade eller tryckta mot kronbladen.
---23
22. Foderblad nedböjda.
---24

23. Med utlöpare. Blad ganska bredflikiga, med tydligt skaftad mittflik.
---revsmörblomma (R. repens)
23. Utan utlöpare. Blad ganska smalflikiga, utan skaftad mittflik.
---backsmörblomma (R. polyanthemos)

24. Flerårig, med stamknöl. Frukter släta.
---knölsmörblomma (R. bulbosus)
24. Ettårig, utan stamknöl. Frukter vårtiga.
---sydsmörblomma (R. sardous)

25. Frukter taggiga.
---åkerranunkel (R. arvensis)
25. Frukter ej taggiga.
---26

26. Örter med silvervit tilltryckt behåring.
---27
26. Örter kala eller håriga, men utan silvervit tilltryckt behåring.
---28

27. Blad smalt treflikade, med helbräddad kant.
---ullranunkel (R. illyricus)
27. Blad brett treflikade, med tandad kant.
---luddranunkel (R. psilostachys)

28. Stjälk med långa utstående hår. Blommor orangegula.
---borstsmörblomma (R. lanuginosus)
28. Stjälk utan långa utstående hår. Blommor ljusgula till klargula.
---29

29. Basalblad smalflikiga. Frukter kala.
---smörblomma (R. acris)
29. Basalblad, hela eller mer eller mindre bredflikiga. Frukter fint håriga.
---30

30. Stjälkbladens flikar tandade.
---31
30. Stjälkbladens flikar helbräddade eller nästan helbräddade.
---32

31. Basalblad stora, oflikade.
---lundsmörblomma (R. cassubicus)
31. Basalblad vanligen bredflikade.
---mellansmörblomma (R. fallax)

32. Kronblad välutvecklade. Basalblad vanligen ensamt. Bladbas omgiven av kvarsittande bladslidor.
---slidsmörblomma (R. monophyllus)
32. Kronblad ofta dåligt utvecklade. Basalblad vanligen flera. Bladbas ej omgiven av kvarsittande bladslidor.
---majsmörblomma (R. auricomus)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg