Pulsatilla Mill.

Backsippor

Beskrivning. Fleråriga, håriga örter. Rosettblad djupt och upprepat flikiga, övervintrande eller ibland utvecklade först efter blomningen. Stipler saknas. Svepeblad mångflikiga, fjärmade från den ensamma blomman. Hylle enkelt, vanligen av sex kronbladslika hylleblad. Hylleblad violetta eller tvåfärgade med vit insida och rödaktig utsida, hopstående eller ibland något utbredda. Ståndare talrika, gula. Frukt en nöt med kvarsittande, upp till sex centimeter långt stift, nöt och stift långhåriga.
Kromosomtal: 2n=16 (fältsippa, mosippa, nipsippa), 2n=32 (backsippa).

Övrigt. Alla 'sippor', utom fjällsippa (Dryas octopetala) som tillhör familjen rosväxter (Rosaceae), förs ibland samman i släktet Anemone. Numera delas de ofta upp på de tre släktena backsippor (Pulsatilla), sippor (Anemone) och blåsippor (Hepatica).

Etymologi. Släktnamnet Pulsatilla kommer av latinets pulsare (slå, stöta) vilket kanske syftar på blommornas klocklika form.

Släktet har 30 arter. I Sverige förekommer de fyra arterna backsippa (P. vulgaris), fältsippa (P. pratensis), mosippa (P. vernalis) och nipsippa (P. patens). Arten alpsippa (P. alpina) odlas ibland som trädgårdsväxt.

Familj: Ranunculaceae

Arter:
backsippa (P. vulgaris)
fältsippa (P. pratensis)
mosippa (P. vernalis)
nipsippa (P. patens)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/pulsa/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg