Backsippa

Pulsatilla vulgaris Mill.

Vetenskapliga synonym: Anemone pulsatilla L.; A. pulsatilla L. ssp. gotlandica (Johanss.) Lindell, A. pulsatilla L. var. gotlandica Johanss. (ssp. gotlandica)
Svenska synonym: backvippa, gökskälla; gotlandssippa, ardresippa, gotländsk backsippa (ssp. gotlandica)

Stor kubjølle Opret Kobjælde Pasqueflower Gewöhnliche Küchenschelle

Backsippa

Beskrivning. Backsippa är en hårig, flerårig ört. Rosettbladen är finflikade, och de är inte fullt utvecklade förrän efter blomningen. Svepebladen är också finflikiga och delade ända till basen. Backsippa blommar ofta redan i april. Blomman är stor, först upprätt men senare lutande, blåviolett eller sällan vit. Frukterna är håriga Backsippa, närbild av blomma liksom det långa kvarsittande stiftet och bildar en stor, lite spretig hårig boll när de är mogna och liknar då fruktsamlingen hos klematisar (Clematis). Den så kallade gotlandssippan (ssp. gotlandica (Johanss.) Zämelis & Paegle) är en östlig underart som i Sverige endast förekommer på Gotland, annars närmast i Estland. Gotlandssippa är grövre, har längre stjälk och något ljusare blommor.
Backsippa Backsippa är mycket lik nipsippa (P. patens), men den senare har trefingrade rosettblad med breda bladflikar och svepeblad som är delade till mitten. Arten är också lätt att förväxla med fältsippa (P. pratensis) om de inte blommar, men den senare har ofta något bredare bladflikar än backsippan. Backsippa kan korsa sig med både fältsippa och mosippa (P. vernalis).

Backsippa, fruktställningar Utbredning. Backsippa förekommer sparsamt i sydöstra delarna av landet upp till Uppland, den växer vanligen på torra backar. På Gotland är den sällsynt och endast företrädd av underarten gotlandssippa (ssp. gotlandica). Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig. Det äldre svenska namnet gökskälla har också använts på arten mosippa (P. vernalis).

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Pulsatilla

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/pulsa/pulsvul.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg