Fältsippa

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

Vetenskapliga synonym: Anemone pratensis L.

Kubjølle Nikkende Kobjælde Wiesen-Küchenschelle

Fältsippa

Beskrivning. Fältsippa är en flerårig, mjukt hårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Bladen är inte fullt utvecklade när den blommar och både rosettbladen och svepebladen är fint flikiga. Fältsippa blommar i april-maj. Blomman är hängande och hyllebladen är tydligt bakåtböjda i spetsarna, vilket är karaktäristiskt för arten. Blomfärgen varierar från ljust till mörkt violett med en ofta gråaktig eller ibland grönaktig ton. Frukterna är håriga liksom det långa, kvarsittande stiftet.
Fältsippa Fältsippa är lätt att känna igen när den blommar på blomfärgen och de bakåtböjda hyllebladen. När den inte blommar är den mycket lätt att förväxla med backsippa (P. vulgaris). Fältsippa kan korsa sig med alla de andra arterna i släktet backsippor (Pulsatilla).

Fältsippa Utbredning. Fältsippa är vanlig på Öland och Gotland, men förekommer också i de sydliga landskapen samt i Östergötland, Södermanland och kring Enköping i Uppland. Den växer på torra backar och ängar. Första fynduppgift är från Öland och publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920).

Utblommad fältsippa Etymologi. Artnamnet pratensis kommer av latinets pratum (äng) och betyder 'som växer på ängar'.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Pulsatilla

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer på Öland öfwer alt.
Den Pulsatilla som i Sverige finnes har jag icke här sedt, allenast denna mindra Sorten, som emillan Hamburg och Lybeck allmänt wäxer."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/pulsa/pulspra.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg