Nipsippa

Pulsatilla patens (L.) Mill.

Vetenskapliga synonym: Anemone patens L.

Åben Kobjælde Hämeenkylmänkukka, Kylmänkukka Finger-Küchenschelle

Nipsippa

Beskrivning. Nipsippa är, liksom de andra arterna i släktet, en flerårig och mjukt hårig ört som kan bli drygt en decimeter hög. Rosettbladen, vilka utvecklas först efter blomningen, är trefingrade med breda, lite fyrkantiga, tandade flikar. Svepebladen är flikade till mitten. Nipsippa blommar i april-maj. Blommorna är stora, oftast ljust violetta, upprätta eller något nickande. Frukterna är håriga liksom det långa kvarsittande stiftet.
Nipsippa liknar backsippa (P. vulgaris) men den senare har finflikiga rosettblad, samt svepeblad som djupare inskurna. Arterna fältsippa (P. pratensis) och nipsippa kan korsa sig med varandra på de platser där de växer tillsammans.

Utbredning. Nipsippa är sällsynt och förekommer bara på Gotland och i Ångermanland. Den växer på sandiga backar, vid älvar och i hällmarker. Första fynduppgift är från Lojsta, Gotland och publicerades i Botaniska Notiser 1855 (Nordstedt 1920). Arten hittades av M. M. Floderus och W. Stenhammar "på en kulle ett stenkast från Lojsta kyrka", vilket finns beskrivet i artikeln Skandinaviska Florans Noviteter. Pulsatilla patens Mill. och man bifogade också en bild av den nyfunna arten.

Etymologi. Artnamnet patens betyder öppen och syftar på blomman.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Pulsatilla

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/pulsa/pulspat.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg