Bestämningsnyckel

Ranunculaceae - Ranunkelväxter

1. Buskartad, klängande ört. Blad motsatta.
---klematisar (Clematis) - 1 art: skogsklematis (C. vitalba)
1. Ett- eller flerårig ört, ej klängande. Blad strödda eller i krans.
---2

2. Blommor zygomorfa, det vill säga med ett symmetriplan.
---3
2. Blommor radiärsymmetriska, med många symmetriplan.
---5

3. Blommor utan sporre, med ett hjälmlikt övre hylleblad.
---stormhattar (Aconitum) - 2 arter: bestämningsnyckel
3. Blommor med sporre, utan hjälmlikt övre hylleblad.
---4

4. Ettårig. Fruktämne ett. Frukt en baljkapsel.
---åkerriddarsporrar (Consolida) - 1 art: riddarsporre (C. regalis)
4. Flerårig. Fruktämnen tre till fem. Frukt av tre till fem baljkapslar.
---storriddarsporrar (Delphinium) - 1 art: stor riddarsporre (D. elatum)

5. Stjälk bladlös eller med tre flikiga kransställda blad som sitter mitt på stjälken eller under blomman.
---6
5. Stjälk med strödda blad.
---10

6. Stjälk bladlös.
---7
6. Stjälk med tre flikiga kransställda blad som sitter mitt på stjälken eller under blomman.
---8

7. Blommor vanligen blå. Rosettblad treloberade.
---blåsippor (Hepatica) - 1 art: blåsippa (H. nobilis)
7. Blommor oansenliga, gulgröna. Rosettblad trådsmala.
---råttsvansar (Myosurus) - 1 art: råttsvans (M. minimus)

8. Stjälkblad placerade direkt under blomman. Blommor gula. Fruktsamling av sex baljkapslar.
---vintergäckar (Eranthis) - 1 art: vintergäck (E. hyemalis)
8. Stjälkblad fjärmade från blomman. Blommor gula, vita eller violetta. Fruktsamling av många små nötter.
---9

9. Stjälkblad bredflikade. Nötter kala till tätt ullhåriga, med kort spröt.
---sippor (Anemone) - 3 arter: bestämningsnyckel
9. Stjälkblad smalflikade. Nötter långhåriga, med långa håriga spröt.
---backsippor (Pulsatilla) - 4 arter: bestämningsnyckel

10. Blomma med ett fruktämne. Frukt ett rött eller svart bär.
----trolldruvor (Actaea) - 2 arter: bestämningsnyckel
10. Blomma med flera fruktämnen. Fruktsamling av baljkapslar eller av många små nötter.
----11

11. Blommor med skyltande ståndare, hylleblad oansenliga.
----rutor (Thalictrum) - 5 arter: bestämningsnyckel
11. Blommor med skyltande hylleblad.
----12

12. Blommor gröna.
----julrosor (Helleborus) - 1 art: klockjulros (H. foetidus)
12. Blommor vita, gula, rosa eller blåvioletta.
----13

13. Yttre hylleblad foderbladslika. Inre hylleblad kronbladslika. Fruktsamling av många små nötter.
----14
13. Yttre hylleblad kronbladslika. Foderbladslika hylleblad saknas. Frukt av två till flera baljkapslar.
----15

14. Blommor gula. Kronblad 10-20, utan nektarfjäll vid basen. Blad finflikiga.
----adonisar (Adonis) - 1 art: våradonis (A. vernalis)
14. Blommor gula eller vita. Kronblad vanligen färre, oftast med nektarfjäll vid basen. Blad finflikiga till helbräddade.
----smörblommor (Ranunculus) - 33 arter: bestämningsnyckel

15. Blommor blåvioletta, vita eller rosa, med sporre.
----aklejor (Aquilegia) - 1 art: akleja (A. vulgaris)
15. Blommor gula.
----16

16. Blad handflikade. Blommor bollformade med talrika hopstående gula hylleblad.
----smörbollar (Trollius) - 1 art: smörboll (T. europaeus)
16. Blad enkla. Blommor skålformade med fem gula kronblad.
----kabblekor (Caltha) - 1 art: kabbleka (C. palustris)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg