Myosurus L.

Råttsvansar

Beskrivning. Små, kala, ettåriga örter. Stjälk upprätt. Blad samlade i basal rosett, trådsmala. Stipler saknas. Blomma ensam i toppen av stjälken, blomfäste koniskt, med tiden långsträckt. Hylleblad i två kransar, oansenliga, smala, gulgröna. Yttre hylleblad vanligen fem, inre vanligen fem till sju. Ståndare fem till tio. Frukt en liten plattad nöt.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktnamnet Myosurus kommer av grekiskans mys, myos (mus) och oura (svans), vilket syftar på den i frukt förlängda blomaxeln som ser ut som en mus- eller råttsvans. Namnet återkommer i det latinska artepitet myosuroides som används om enaxig sävstarr (Kobresia myosuroides) och betyder 'lik en råttsvans', enaxig sävstarr hör till familjen halvgräs (Cyperaceae).

Släktet har sex arter varav en, råttsvans (M. minimus), förekommer i Sverige.

Familj: Ranunculaceae

Art:
råttsvans (M. minimus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/myosu/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg