Hepatica Mill.

Blåsippor

Beskrivning. Fleråriga, vintergröna örter med kraftig jordstam. Rosettblad långskaftade, treloberade, något läderartade, ovansida grön, undersida brunviolett. Stipler saknas. Svepeblad foderlika, av tre äggrunda håriga blad. Blomma ensam på stjälken. Hylle enkelt, kronbladslikt, vanligen med fem till åtta mattblå, mer sällan rosa eller vita hylleblad. Ståndare talrika, nästan vita. Frukt en utdraget äggformad, hårig nöt med köttigt bihang (elaiosom).
Kromosomtal: 2n=14.

Övrigt. Alla våra 'sippor', utom fjällsippa (Dryas octopetala) som tillhör familjen rosväxter (Rosaceae), förs ibland samman i ett släkte, Anemone. Numera delas de ofta upp på tre släkten, blåsippor (Hepatica), sippor (Anemone) och backsippor (Pulsatilla).

Etymologi. Släktnamnet Hepatica kommer av latinets hepar (lever) och syftar på bladundersidans leverbruna färg och bladlobernas likhet med leverflikar.

Släktet har tio arter varav en, blåsippa (H. nobilis), förekommer vildväxande i Sverige, ibland odlas också ungersk blåsippa (H. transsylvanica).

Familj: Ranunculaceae

Art:
blåsippa (H. nobilis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/hepat/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg