Blåsippa

Hepatica nobilis Schreb.

Vetenskapliga synonym: Anemone hepatica L., Hepatica triloba Chaix
Svenska synonym: rödsippa (rödblommiga former)

Blåveis Blå Anemone Sinivuokko Liverleaf Leberblümchen

Blåsippa

Beskrivning. Blåsippa är en decimeterhög, flerårig ört med vintergröna treloberade blad och blå blommor. Bladen är stora, något läderartade och mörkgröna med brunviolett undersida. Blåsippa blommar i april-maj, men blomknopparna bildas redan året innan de skall blomma och ligger klara att slå ut när vårvärmen blir tillräcklig. Detta gör att blåsippor ibland ses blomma redan under hösten då det varit mild väderlek. Blommorna är mattblå, eller ibland lilaröda, rosa eller Blåsippa vita, sällsynt förekommer också exemplar med dubbla blommor. Efter blomningen böjer blåsippan sina blomskaft mot marken, där myror hämtar frukterna som är försedda med köttiga bihang som myrorna gärna äter. Blåsippor tillväxer från spetsen av en grov jordstam och ett exemplar kan bli utomordentligt gammalt, flera hundra år.

Blåsippa

Utbredning. Blåsippa är vanligast i södra Sverige, de nordligaste förekomsterna finns i sydbranter i Norrland. Den växer mest i lövskogar, men är även en karaktärsväxt i ängsgranskogar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Förr ansågs blåsippa vara verksam mot leversjukdomar på grund av bladlobernas likhet med leverflikar och bladundersidans leverbruna färg. Den odlas ibland som trädgårdsväxt, speciellt den dubbelblommande typen är eftersökt.

Vitblommigt exemplar av blåsippa

Övrigt. Anledningen till att blåsippa ofta placerats i ett eget släkte, blåsippor (Hepatica), är att man inte anser den speciellt nära besläktad med arterna i släktet sippor (Anemone) dit den ibland förs.

Etymologi. Artnamnet nobilis är latin och betyder ädel, förnäm.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Hepatica

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Fridlyst
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Blommar wårtid i första käldraget wid Björkens rödaktiga och Aspens grå blommors framkomst, då Norssen leker, gräsen börja framskjuta, och Annandags-frossor yppa sig."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom av C. F. Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/hepat/hepanob.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg