Helleborus L.

Julrosor

Beskrivning. Fleråriga, vintergröna örter. Stjälk kvarstående. Blad strödda på stjälken, skaftade, djupt handflikiga, bladflikar lansettlika, tandade. Stipler saknas. Blommor i mångblommiga knippen, radiärsymmetriska. Hylleblad i två kransar. Yttre hylleblad fem, foderlika, gröna. Inre hylleblad fem till tolv, omvandlade till rörlika nektarier. Ståndare talrika. Pistiller två till fem, vid basen sammanväxta. Frukt av två till fem baljkapslar.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Helleborus kommer av grekiskans helleboros, vilket var ett växtnamn hos Hippokrates 400 f. Kr.

Släktet har 21 arter, varav fyra har påträffats förvildade i Sverige. Endast arten klockjulros (H. foetidus) har naturaliserats och är numera bofast. De tre andra odlade arterna, julros (H. niger), grön julros (H. viridis) och storblommig julros (H. orientalis), kan påträffas tillfälligt förvildade. De skiljs från klockjulros genom att ha alla blad samlade i en basal rosett, stjälkar som vissnar bort, samt blommor i fåblommiga knippen.

Familj: Ranunculaceae

Art:
klockjulros (H. foetidus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/helle/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg