Klockjulros

Helleborus foetidus L.

Svenska synonym: grenig julros, stinkande prustrot

Stinking Hellebore Stinkende Nieswurz

Klockjulros Beskrivning. Klockjulros är en vintergrön, flerårig ört med pålrot och kraftig upprätt stjälk som nästan blir vedartad nedtill. Stjälken är flerbladig och kan bli tre till fyra decimeter hög. Rosettblad saknas. Stjälkbladen är skaftade med djupt handflikad bladskiva av sju till tio smalt lansettlika sågtandade bladflikar. Arten blommar i maj-juni med gröna blommor som sitter hängande i mångblommiga knippen i stjälktoppen. Blommorna är klockformade och halvslutna, tre till fyra centimeter breda med gröna hylleblad. Blommornas stödblad är hela och brett äggrunda eller ibland lika bladen.
Blad Bland de arter av julrosor (Helleborus) som påträffats förvildade eller kvarstående efter odling, känns klockjulros lätt igen på avsaknaden av krypande jordstam, samt på sina upprätta flerbladiga stjälkar och mångblommiga blomknippen.

Klockjulros

Utbredning. Klockjulros är sällsynt och förekommer naturaliserad i södra Sverige, bland annat på Kinnekulle i Västergötland. Arten hör hemma i södra och västra Europa. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1870 (Hylander 1971). Arten uppges dock som odlad redan under 1700-talet (Hoffberg 1792).

Klockjulros

Användning. Klockjulros odlas ibland som trädgårdsväxt och frösår sig lätt.

Etymologi. Artnamnet foetidus kommer av latinets foetens (stinka) och betyder stinkande. Namnet syftar på att bladen luktar illa om de krossas.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Helleborus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Örten purgerar, gör kräkning och dödar maskar; men fins ej ännu på Apotheket."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/helle/hellfoe.html
Senaste uppdatering: 16 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg