Eranthis Salisb.

Vintergäckar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta örter med knölformig jordstam. Stjälk kort, upprätt. Basalblad skaftade, fingrat flikiga, utvecklas först efter blomningen. Stjälkblad tre, i en krans under blomman, oskaftade, fingrade. Stipler saknas. Blomma ensam, toppställd. Hylleblad i två kransar. Yttre hylleblad kronbladslika, gula. Inre hylleblad omvandlade till rörlika nektarier. Ståndare talrika. Frukt av sex fria baljkapslar. Frön gulbruna.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktnamnet Eranthis kommer av grekiskans eri (tidigt) och anthos (blomma), namnet syftar på att arterna blommar tidigt.

Släktet har åtta arter. Bara arten vintergäck (E. hyemalis) förekommer som förvildad i Sverige. Arten turkisk vintergäck (E. cilicica), som har större blommor och flikigare blad, uppges ibland som odlad, och även hybrider mellan de två arterna omnämns. Det är dock osäkert om det verkligen rör sig om två olika arter eller om det är variation inom en art (Stace 1997).

Familj: Ranunculaceae

Art:
vintergäck (E. hyemalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/erant/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg