Vintergäck

Eranthis hyemalis (L.) Salisb.

Svenska synonym: vanlig vintergäck

Vinterblom Eranthis Keltainen talventähti Winter Aconite Winterling

Vintergäck Beskrivning. Vintergäck är en av våra allra tidigaste vårblommor. Den är en flerårig, lågväxt ört med knölformig jordstam och kort, upprätt stjälk. Vintergäck börjar ibland blomma redan i februari, blomman sitter ensam i toppen av stjälken och har under sig en krans bestående av tre flikiga stjälkblad. Blommorna har sex kronbladslika gula yttre hylleblad, de inre hyllebladen är omvandlade till rörlika nektarier. Ståndarna är talrika. Efter blomningen utvecklas de skaftade, flikiga basalbladen med ett karaktäristiskt utseende. Vintergäck Frukten består av sex fria baljkapslar. Fröna är gulbruna.
Vintergäck kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Vintergäck är en odlad art som ibland förekommer förvildad i södra Sverige. Den växer i parker, lundar, vägkanter och vid bebyggelse. Arten hör ursprungligen hemma i Centraleuropa. Vintergäck Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades av Lilja i Skånes flora år 1870 (Hylander 1971). Vintergäck uppges dock som odlad redan under 1700-talet av Hoffberg (1792).

Vintergäck

Användning. Vintergäck odlas ofta som prydnadsväxt i trädgårdar och parker.

Etymologi. Artnamnet hyemalis kommer av latinets hiemis (vinter) och betyder 'som övervintrar', vilket syftar på att den blommar i snösmältningen.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Eranthis

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"ERANTHIS har kommit upp och blommar gul. Då borde man väl tala om 'livets seger' eller något sådant. Det hör ju till. Men blommans svenska namn är vintergäck, och det namnet är nog hämtat ganska djupt ur erfarenheten om den svenska våren. Ett gäckeri men inget löfte att hålla i."

Ur Dagboksblad av Harry Martinson (Utsikt från en grästuva, 1963)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/erant/eranhye.html
Senaste uppdatering: 30 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg