Consolida S. F. Gray

Åkerriddarsporrar

Beskrivning. Ettåriga, fint håriga örter. Stjälk upprätt, spärrgrenig. Blad strödda, dubbelt trefingrade, finflikiga, nedre blad skaftade, övre oskaftade. Stipler saknas. Blommor i korta, fåblommiga klasar. Yttre hylleblad fem, kronbladslika, vanligen blå, det översta med sporre. Inre hylleblad sammanväxta och inneslutna i sporren. Ståndare talrika. Frukt en mångfröig baljkapsel.
Kromosomtal: 2n=16.

Övrigt. Namnet riddarsporre ingår också hos flera arter och hybrider i släktet storriddarsporrar (Delphinium). Storriddarsporrar är fleråriga, har fria nektarblad, samt tre till fem baljkapslar.

Etymologi. Släktnamnet Consolida av latinets consolido (konsolidera). Namnet användes som ett växtnamn redan omkring år 430 av Apulejus de herbis (Lid 1985).

Släktet har 43 arter varav en, riddarsporre (C. regalis), förekommer vildväxande i Sverige. Flera arter odlas som prydnadsväxter, till exempel romersk riddarsporre (D. ajacis) och sommarriddarsporre (D. orientalis).

Familj: Ranunculaceae

Art:
riddarsporre (C. regalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/consol/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg