Riddarsporre

Consolida regalis S. F. Gray

Vetenskapliga synonym: Delphinium consolida L.
Svenska synonym: vild riddarsporre, åkerriddarsporre

Riddarspore Korn-Ridderspore Rikkakukonkannus Forking Larkspur Acker-Rittersporn

Riddarsporre

Beskrivning. Riddarsporre är en ettårig, grenig ört som kan bli nästan en halv meter hög. Stjälken är upprätt, fint hårig och har utspärrade grenar med glest sittande blommor. De finflikiga bladen sitter strödda, de nedre är skaftade medan de övre är oskaftade. Riddarsporre blommar under sommaren, från juni till augusti. Blommorna sitter i fåblommiga klasar, de är vanligen mörkt blåvioletta men kan ibland vara vita. Blomman har fem yttre kronbladslika hylleblad, varav det översta har en lång sporre. De inre hyllebladen är sammanväxta och sitter inneslutna i sporren. Frukten består av en ensam, kal, mångfröig baljkapsel.
Riddarsporre Riddarsporre kan inte förväxlas med andra arter, den är mycket karaktäristisk med de utspärrade grenarna och de mörkt blåvioletta, sporreförsedda blommorna. De båda odlade och ibland förvildade arterna romersk riddarsporre (C. ajacis) och sommarriddarsporre (C. orientalis) har axlika, täta blomställningar samt håriga fruktämnen och baljkapslar.

Riddarsporre Utbredning. Riddarsporre förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, vanligast är den på Öland och Gotland. Arten har de senaste decennierna minskat i antal och den är alltmer sällsynt. Den växer huvudsakligen som ogräs i åkrar, men kan också påträffas i vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Riddarsporre Användning. Av blommorna kan man tillverka ett blått bläck och enligt Hoffberg (1792) blandades blommor av riddarsporre och blåklint (Centaurea cyanus) i tobaken för att göra den vackrare. Riddarsporre odlas sällan som prydnadsväxt, det som i frökatalogerna ibland kallas riddarsporre är vanligen arten romersk riddarsporre (C. ajacis). En del andra odlade arter och hybrider placeras i släktet storriddarsporrar (Delphinium).

Riddarsporre Etymologi. Artnamnet regalis kommer av latinets rex (kung) och betyder kunglig. Enligt Nyman (1867) kallades arten Consolida regalis redan under 1500-talet, och han skriver att den fått sitt lysande namn för "sin inbillade verksamhet att läka sår, att underbarligen bevara och stärka ögonen m. m.".

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Consolida

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Consolida regalis, på Tysko Ritterspore / och på Swensko Riddersporre / hon är en liten ört /en Spann eller halffannan högh / hon hafwer små Bladh och blårå Blomster / en spore lÿkt / och är så lustigt til at see uppå / at thet frögder öghonen."

Ur En myckit nyttigh Örta-Book av Arvid Månsson Rydaholm (1642)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/conso/consreg.html
Senaste uppdatering: 7 december 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg