Clematis L.

Klematisar

Beskrivning. Klängande, lianlika buskar. Stjälkar nedtill förvedade, upptill örtartade, rikt och risigt förgrenade. Blad motsatta, sammansatta, bladskiva parbladig, småblad helbräddade, bladskaft krökt och klängelikt. Stipler saknas. Blommor fyrtaliga, i glesa yviga samlingar. Hylle enkelt, kronbladslikt. Ståndare talrika. Fruktämnen talrika. Stift ett per fruktämne, kvarsittande, hårigt. Frukt en nöt med långt pensellikt spröt.
Kromosomtal: 2n=16 (skogsklematis).

Etymologi. Släktnamnet Clematis kommer av grekiskans klema (ranka) och betyder slingrande eller rankig.

Släktet har nästan 300 arter. Bara arten skogsklematis (C. vitalba) är naturaliserad och bofast i Sverige. Ett flertal arter och förädlade namnsorter, ofta av hybridursprung, odlas som prydnadsväxter. Till mer välkända arter som förekommer i odling hör alpklematis (C. alpina), helbladig klematis (C. integrifolia), kronklematis (C. macropetala), styvklematis (C. recta), gullklematis (C. tangutica) och italiensk klematis (C. viticella). Samtliga dessa har också påträffats tillfälligt förvildade.

Familj: Ranunculaceae

Art:
skogsklematis (C. vitalba)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/clema/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg