Skogsklematis

Clematis vitalba L.

Tysk klematis Skovranke Traveller's-joy Gewöhnliche Waldrebe

Skogsklematis Beskrivning. Skogsklematis är en risigt grenig, klängande, lianlik buske som kan bli flera meter lång. De äldre skotten är vedartade vid basen med de unga grenarna är örtartade. Bladen sitter motsatta och är sammansatta, bladskivan är parbladig och har helbräddade, smalt hjärtlika småblad, bladskaften är krökta och klängelika. Skogsklematis blommar i juli-augusti med små vitaktiga blommor som sitter i yviga men glesa samlingar. Skogsklematis Blommorna är bara ett par centimeter breda och har fyra vita eller grönvita kronbladslika hylleblad och talrika ståndare. Efter blomningen mognar frukterna och får långa fjäderlika spröt som bildas genom att stiften tillväxer.
Skogsklematis karaktäriseras av mer eller mindre vedartade skott, sammansatta blad med hela småblad, vitaktiga blommor och frukter med fjäderlika spröt.

Skogsklematis Utbredning. Skogsklematis är sällsynt och förekommer naturaliserad i skogsbryn och vägkanter på kulturpåverkad mark vid bebyggelse i Sydsverige, särskilt på Gotland. Första fynduppgift som förvildad är från Blekinge och publicerades 1941 (Hylander 1971).

Användning. Skogsklematis odlas som prydnadsväxt i trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet vitalba kommer av det vetenskapliga namnet på släktet vin, Vitis, och latinets alba (vit) och betyder 'vit vinranka'.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Clematis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/clema/clemvit.html
Senaste uppdatering: 7 december 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg