Caltha L.

Kabblekor

Beskrivning. Fleråriga, kala örter med krypande jordstam. Stjälk upprätt eller nedliggande. Blad njur- till hjärtformade, oftast med naggad kant. Stipler saknas. Blommor få i toppställt knippe. Hylle enkelt, hylleblad stora, kronbladslika, gula. Ståndare talrika. Frukt av få, mångfröiga baljkapslar. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=32, 48-80.

Etymologi. Släktnamnet Caltha användes om en gulblommande ört redan av Vergilius, 19 f. Kr. (Lid 1985).

Släktet har tio arter. I Sverige finns bara arten kabbleka (C. palustris).

Familj: Ranunculaceae

Art:
kabbleka (C. palustris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/calth/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg