Aquilegia L.

Aklejor

Beskrivning. Fleråriga, vanligen kala örter. Stjälk upprätt, grenig. Blad strödda, två eller tre gånger pardelade, småblad rundade med naggad kant, nedre blad långskaftade. Stipler saknas. Blommor ensamma eller i knippen, hängande. Hylleblad tio, kronbladslika, vanligen mörkblå, men ibland rosa eller vita, de fem inre med korta, krökta sporrar. Ståndare talrika, de inre sterila. Frukt av vanligen fem mångfröiga baljkapslar. Frön blanka.
Kromosomtal: 2n=14, 16.

Etymologi. Aquilegia användes som ett växtnamn redan på medeltiden. Ordet har tolkats på flera olika sätt, bland annat att det kommer av latinets aquila (örn), aqua (vatten) eller av staden Aquileia (Odhner 1963).

Släktet har 80 arter, i Sverige förekommer den ofta odlade arten akleja (A. vulgaris) som förvildad sedan lång tid. Flera andra arter och hybrider odlas som stenparti- eller rabattväxter.

Familj: Ranunculaceae

Art:
akleja (A. vulgaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Redan en del gamle botanister kallade denna växt Aquilegia (BAUHIN, 1671, A. silvestris), andra Aquilina och Aquileja (hvadan svenska benämningen Ackleja, Åkerleja). Man liknade nemligen blomsporrarne vid örnklor (aquila = örn)."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/aquil/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg