Adonis L.

Adonisar

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, två till tre decimeter hög, nertill fjällig. Blad oskaftade, finflikiga. Stipler saknas. Blomma ensam, toppställd. Hylleblad i två kransar, med fem yttre och 10-20 inre hylleblad. Yttre hylleblad foderbladslika, runda, brunaktiga, mjukhåriga. Inre hylleblad kronbladslika, gula, utan nektarfjäll. Ståndare talrika, gula. Frukt en nöt.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktet Adonis är uppkallat efter den sköne ynglingen Adonis som älskades av Afrodite och av henne förvandlades till en blomma (Odhner 1963).

Släktet har 20 arter, bara den fleråriga arten våradonis (A. vernalis) är inhemsk i Sverige. I odling förekommer ibland guldadonis (A. amurensis) som liksom våradonis är gulblommande och flerårig. Arterna sommaradonis (A. aestivalis) och höstadonis (A. annua) kallas ofta 'Gossen i det gröna', båda är ettåriga och har röda blommor, de är vanliga i odling och kan tillfälligt påträffas förvildade.

Familj: Ranunculaceae

Art:
våradonis (A. vernalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/adoni/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg