Trolldruva

Actaea spicata L.

Svenska synonym: paddört, svart trolldruva

Trollbær Druemunke Mustakonnanmarja Baneberry Christophskraut

Trolldruva, frukter Beskrivning. Trolldruva är en flerårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är ogrenad och har strödda, mörkgröna, flera gånger pardelade blad med sågade småblad. Bladen är stora, nästan vågrätt utbredda och vanligen tre gånger pardelade. Trolldruva blommar i maj-juni med vita blommor som sitter samlade i korta, täta, toppställda klasar. Blommorna har fyra foderblad och fyra vita kronblad som faller av tidigt. Frukten är ett slutligen svart och glänsande, lite avlångt bär.
Trolldruva Trolldruva är mycket lik den sällsynta arten röd trolldruva (A. erythrocarpa), den senare har dock röda bär och vanligen något ljusare blad. Sällsynt förekommer hybrider mellan de båda arterna.

Trolldruva Utbredning. Trolldruva förekommer i nästan hela landet och den är ganska vanlig utom i fjälltrakterna och de allra nordligaste delarna av landet. Den växer i lundar och örtrika granskogar, vanligen på kalk- och mullrik mark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Trolldruva Användning. Enligt Hoffberg (1792) kunde man tillverka svart bläck av bärsaften och alun och han skriver vidare att roten "tilredd som gröt lagd på körtel-hårdheter, säges fördela dem: stark soppa af smått skurne rötter, fördrifwer wägg-ohyra".

Etymologi. Artnamnet spicata kommer av latinets spica (ax) och betyder 'med ax', vilket syftar på den axlika blomställningen.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Actaea

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Genom sitt vackra och ansenliga bladverk och sina svarta, glänsande bär pryder Paddörten de ensliga ställen, der den merendels bosätter sig. Dess blommor lukta nästan som fläder och hela örten luktar något äckligt, men tycks behaga paddor och grodor, åt hvilka dess blad lemna skydd och skugga, hvadan namnet."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/actae/actaspi.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg