Röd trolldruva

Actaea erythrocarpa Fisch.

Raudt trollbær Rød Druemunke Punakonnanmarja

Beskrivning. Röd trolldruva är en flerårig ört som kan bli omkring en halv meter hög. Stjälkarna är ogrenade och bladen är vanligen fyra till fem gånger pardelade med sågkantade småblad. Röd trolldruva blommar i juni med vita blommor som sitter i korta toppställda klasar. Blommorna har smala vita kronblad som faller av tidigt. Utmärkande för arten är de klarröda ovala bären som sitter i täta samlingar. Arten är giftig.
Röd trolldruva är mycket lik den betydligt vanligare arten trolldruva (A. spicata), den senare har dock svarta bär och vanligen något mörkare blad. De båda arterna kan korsa sig om de växer tillsammans.

Utbredning. Röd trolldruva är sällsynt och förekommer i skogslandet i Västerbotten och Norrbotten, men också från Pite Lappmark till Torne Lappmark. Den växer i fuktiga skogar, till exempel i bäckdalar. Första fynduppgift publicerades i C. J. Hartmans Handbok i Skandinaviens flora från år 1879 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet erythrocarpa kommer av grekiskans erythros (röd) och karpos (frukt), namnet syftar på de röda bären.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Actaea

Norden
Norra halvklotet
(som ssp. erythrocarpa)
Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/actae/actaery.html
Senaste uppdatering: 7 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg