Aconitum L.

Stormhattar

Beskrivning. Fleråriga, högväxta örter. Stjälk upprätt, ogrenad. Blad strödda, handflikiga, med fem till sju breda eller med talrika smalare flikar, nedre bladflikar skaftade. Stipler saknas. Blommor i toppställda klasar, med fem kronbladslika yttre hylleblad varav ett hjälmformigt, två av de inre hyllebladen utbildade som nektarier, övriga små eller saknas, inneslutna i blomman. Ståndare talrika. Frukt av två till fem, fria eller nedtill förenade, mångfröiga baljkapslar. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=16 (nordisk stormhatt), 2n=32 (äkta stormhatt).

Etymologi. Släktnamnet Aconitum kommer av grekiskans akoniton som var ett namn på en giftig växt hos Xenofon (Lid 1985).

Släktet har omkring 300 arter varav två, nordisk stormhatt (A. lycoctonum) och äkta stormhatt (A. napellus), förekommer i Sverige. Trädgårdsstormhatt (A. x stoerkianum) är en hybrid som ofta odlas som prydnadsväxt.

Familj: Ranunculaceae

Arter:
nordisk stormhatt (A. lycoctonum)
äkta stormhatt (A. napellus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/aconi/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg