Bestämningsnyckel

Aconitum L. - Stormhattar

1. Blad håriga, med fem till sju breda flikar. Blommor vanligen smutsigt violetta, hjälmlikt hylleblad långsträckt, omkring tre gånger så högt som brett. Nektarblad vridna.
---nordisk stormhatt (A. lycoctonum)
1. Blad kala, upprepat finflikiga. Blommor mörkblå, hjälmlikt hylleblad kort, vanligen tydligt bredare än högt. Nektarblad raka.
---äkta stormhatt (A. napellus)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/aconi/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg