Äkta stormhatt

Aconitum napellus L.

Vetenskapliga synonym: A. linnaeanum Gáyer, A. napellus L. ssp. neomontanum (Wulfen) Gáyer
Svenska synonym: stormhatt

Venusvogn, Storhjelm Ægte Stormhat Aitoukonhattu Venusvagn Monk's-hood Blauer Eisenhut

Äkta stormhatt Beskrivning. Äkta stormhatt är en storväxt, flerårig ört som kan bli drygt en meter hög. Bladen är kala och djupt handflikiga med smala flikar. Äkta stormhatt blommar från juli till september med stora mörkblå blommor som sitter samlade i rikblommiga klasar i stjälktoppen. Blommornas hjälmformiga hylleblad är ganska lågt och vanligen tydligt bredare än högt. Nektarbladen är raka och ej vridna. Både blomskaften och det hjälmlika hyllebladet är finhåriga. Frukten består vanligen av tre baljkapslar. Fröna är rynkiga med smal vingkant.
Äkta stormhatt Äkta stormhatt är lätt att känna igen på de stora blå blommorna med brett hjälmlikt övre hylleblad. Vår inhemska art nordisk stormhatt (A. lycoctonum) skiljs genom håriga blad, blommor med hjälmlikt hylleblad som är omkring tre gånger så högt som brett, samt vridna nektarblad.

Äkta stormhatt Utbredning. Äkta stormhatt är en ursprungligen odlad art som sällsynt förekommer naturaliserad i Skåne och i Dalarna, men den kan även påträffas tillfälligt på annat håll. Den växer på frisk eller fuktig näringsrik mark, i lundar och skogsbryn. Första fynduppgift är från Falun, Dalarna och publicerades av Johan Moraeus 1739 (Nordstedt 1920).

Äkta stormhatt Användning. Äkta stormhatt odlas ibland som trädgårdsväxt och en rad förädlade namnsorter finns i handeln.

Etymologi. Artnamnet napellus är diminutiv av grekiskans nape (rova) och betyder 'liten rova', vilket syftar på rotens form.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Aconitum

Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna samma wäxt är almän i trägårdarna här i Swerige för sina fagra och undersamma blommor, som aldeles liknar en Stormhatt, blå til färgen, med hwilkas blommor fruentimren i Swerige ofta utpryda sina fat på bordet. Hon är utifrån, men wäxer likwist nu för tiden wild på Stämshögen straxt wid Fahlun, ditförd twifwelsutan genom foglar af fröen."

Ur En händelse igenom en giftig Ört, BLÅ STORMHATTER kallad, af JOH. NORÆO. M. D. wid handen gifwen av J. Moraeus (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1739)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranucula/aconi/aconnap.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg