Trientalis L.

Skogsstjärnor

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Stjälk upprätt, ogrenad, blad samlade i stjälktoppen, nertill med oansenliga fjäll-lika blad. Blad oskaftade, olikstora, smalt omvänt äggrunda, helbräddade. Blomma ensam på långt skaft från bladvecken, sällan med två blommor. Foder djupt flikigt. Krona stjärnlikt utbredd, vit eller sällan svagt rödlätt, djupt flikad med vanligen sex eller sju kronflikar. Ståndare vanligen sex eller sju. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en rund kapsel. Frön få, med nätlikt gråblått ytterskikt, samlade i ett klot.
Kromosomtal: 2n=112, c. 160.

Etymologi. Släktnamnet Trientalis betyder tredjedel, men kan troligen associeras med trinitatis (trefaldighetstiden), vilket skulle syfta på blomningstiden (Odhner 1963). Enligt andra källor syftar namnet på att arten är en tredjedels fot hög.

Släktet har två arter varav en, skogsstjärna (T. europaea), förekommer i Sverige.

Familj: Primulaceae

Art:
skogsstjärna (T. europaea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Slägt-namnet härledes af ordet triens, en tredjedel, emedan man ansåg, att Växten vanligen i högd utgör en tredje-del af en fot. Flera härledningar omtalas, men de äro ännu mindre sannolika."

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström (1840)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/trien/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg