Samolus L.

Bungar

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Stjälk upprätt. Blad i rosett vid basen och strödda på stjälken, matt ljusgröna, spatelformade. Blommor små, skaftade, i klaselik ställning. Foder femflikat. Krona vit, sambladig, klocklik, kronflikar rundade. Ståndare fem, omväxlande med fem sterila fjäll (staminodier). Stift ett, märke ett. Fruktämne halvt undersittande. Frukt en kapsel som öppnar sig med fem flikar.
Kromosomtal: 2n=24, 26.

Övrigt. Bland de svenska viveväxterna (Primulaceae) är släktet bungar unikt genom sina halvt undersittande fruktämnen och blommornas staminodier.

Etymologi. Släktnamnet Samolus kommer av ett, troligen keltiskt, växtnamn som användes av romaren Plinius (död år 79).

Släktet har 15 arter. I Sverige förekommer bara arten bunge (S. valerandi).

Familj: Primulaceae

Art:
bunge (S. valerandi)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/samol/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg