Jordviva

Primula vulgaris Huds.

Vetenskapliga synonym: Primula acaulis (L.) Hill

Kusymre Storblomstret Kodriver Kääpiöesikko Primrose Stengellose Schlüsselblume

Beskrivning. Jordviva är en stängellös, flerårig ört med en basal bladrosett och stora gula blommor som sitter ensamma på långhåriga blomskaft. Bladen är omvänt äggrunda och smalnar av mot basen, de är kala på ovansidan medan undersidan är hårig. Jordviva blommar i april-maj med blekt gula, två till tre centimeter breda blommor. Fodret är långsmalt med långa smala flikar. Blomstjälkarna lägger sig ned efter blomningen. Frukten är en äggrund kapsel.
De båda andra gulblommiga arterna i släktet, gullviva (P. veris) och lundviva (P. elatior), har långa blomstjälkar med blommor samlade i flockar. Alla de tre gulblommiga arterna kan korsa sig med varandra. Förädlade hybrider mellan jordviva och gullviva är vanliga i odling och brukar kallas trädgårdsvivor (P. x polyantha).

Utbredning. Jordviva förekommer numera bara som förvildad, men fanns förr vildväxande på Kullaberg i Skåne. Den försvann redan under början av 1900-talet. Första fynduppgift är från Kullaberg, Skåne och publicerades 1828 (Nordstedt 1920).

Användning. Odlade jordvivor förekommer med flera olika blomfärger.

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Familj: Primulaceae
Släkte: Primula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/primu/primvul.html
Senaste uppdatering: 25 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg